Lidt historie fra Viborg Adventistkirke

bygningenSyvende dags adventistmenigheden i Viborg blev organiseret i 1920 efter at pastor A. G. Christiansen havde haft en evangelisk møderække i byen. Et af de første samlingssteder for menigheden var et lokale oven på en hestestald i Gravene. Senere, da menigheden voksede, flyttede man til Håndværkerforeningens sal og derpå til Afholdshotellet. I 1951 fik man sin egen kirkebygning på Ursinsvej 10 med lejlighed til præsten og hans familie ovenpå og siddekapacitet i kirkesalen til ca. 100. Kirken skiller sig ud fra mange andre kirker med sit karakteristiske tårn og tårnur. En kort årrække opfyldte den en vigtig funktion som adventisternes distriktskirke for Midt- og Vestjylland, hvor man kunne forrette dåb, m.v., ind til de andre menigheder fra 1960’erne og fremefter fik deres egne kirkebygninger.

Kirken har i årenes løb dannet rammen om mange aktiviteter, som foruden den ugentlige gudstjeneste om lørdagen, også har omfattet bibeltimer, søndagsskole, børnebibelklub, spejderarbejde, julekoncerter, mm. I dag er kirken også udgangspunkt for et intensivt arbejde blandt nydanskere, som søger et åndeligt ståsted. Man vil ved kirkens arrangementer finde en multietnisk forsamling med mange børn og unge familier. Kirken har også et program for ældre hver torsdag eftermiddag.

Adventistmenigheden i Viborg var i mange år præget af landboere, som kom fra småbyer og landsbysamfund nord for Viborg, samt Karup. I dag med den multietniske sammensætning er flere trukket til byen og har kortere afstand til kirken. Blandt personer som er udgået fra menigheden er bl.a. pastor Rudolf Andersen, som en årrække tjente som Etiopiens missionær, foruden sit mangeårige virke som præst i Danmark. Den kendte altsolist, Kirsten Dolberg, har været kirkens forstander og organist i en længere periode.

 

 

Historien om kirkebygningen

Vognmand C.J. Flarups grund på hjørnet af Christen Erichsønsvej og Ursinsvej blev købt i 1949, og arkitekt Fritz Madsen fik opgaven at tegne en kirkebygning for Adventistsamfundet, som passede ind i omgivelserne. Kirken stod færdig og blev indviet i november 1951 med stor bevågenhed i den lokale presse. Det var nok ikke så mærkeligt, da ca. 275 mennesker mødte frem til indvielsen af en kirke, som har en siddekapacitet på 160. Viborg Stiftstidende gav et udførligt referat under overskriften ”Advent-Kirken indviet ved en stemningsfuld Højtidelighed”. Kirken kostede ca. 90.000 kr. og mange lokale håndværkere var med i byggeriet og hjalp med at skabe en smuk kirkebygning, som fortsat pryder hjørnegrunden. Kirkens første præst var pastor Hagen Jensen, som kom til at bo i lejligheden oven på kirken med hustru og tre drenge. Den ældste af hans sønner er kirkens nuværende præst.