Nogle af de mest positive ord i Bibelen er ’Frygt ikke!’. De udtales af engle og af Jesus selv - af engle, fordi folk bliver overvældet af mødet med disse overnaturlige skabninger, og af Jesus, fordi han ønsker at indgyde os tro, håb og mod til livets udfordringer.

     Der er jo nok her i verden, der kan få os til at frygte – sygdom, børnenes fremtid, økonomien, job manglen, kriminaliteten og volden, ufreden i verden, ja selv vores egen åndelige tilstand. Men Gud har ikke skabt os til frygt. Derfor lyder ordene: Frygt ikke! Jesu første komme blev annonceret med et ’Frygt ikke!’ Jesu opstandelse blev forkyndt med et ’Frygt ikke!’ Da Jesus mødtes med sine disciple efter opstandelsen og pludselig stod iblandt dem, lød det: ’Frygt ikke!’ Og mange gange i sin tjeneste og undervisning sagde Jesus til sine tilhørere: ’Frygt ikke! Vær ikke bekymrede! Se, jeg er med dig!’ Med Jesus er der ingen grund til at være usikker og bange.

     ”Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget.” (Åb 1,17.18) Selv, når dette liv nærmer sin ende, kan vi se døden i møde uden frygt. For vi lever på Guds løfter og i forvisning om hans nåde og barmhjertighed. Derfor kunne Jesus også forsikre os med disse gode ord: ”Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget” (Luk 12,32).

     Tag denne opmuntring fra Esajas 12,2 med dig i denne nye måned: ”Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.”

 

Sven Hagen Jensen