Den Hellige Sabbat

    Sabbatten er en hviledag. Vi er fritaget fra at skulle gå på arbejde. Vi er fritaget fra at handle. Vi er fritaget fra verdslige indtryk, stress og forstyrrelser gennem TV, radio, internet, I-phones, ugeblade, aviser, osv. Sabbatten er en velsignet dag. Det er en glad dag, ”så skal du glæde dig over lykken hos Herren” (Es 58,14). Det er en dag til omsorg og barmhjertighed. En dag til at glæde sig sammen med familien. En dag til at glæde andre. Sabbatten er også en hellig dag. En dag til tilbedelse sammen med Guds menighed. En dag til at mindes og tilbede Gud som vores Skaber (2 Mos 20,11; Åb 14,7).

     For at sabbatten kan blive en velsignelse alle 24 timer, fra solnedgang til solnedgang, så har Gud givet os fredagen som forberedelsesdag (Luk 23,54) til at gøre rent, handle ind, ordne tøj, slå græsset, geare ned inden sabbattens hellige timer begynder. Husk, at de første og sidste minutter af sabbatten er lige så hellige, som de 2½ time, vi er i kirke. Derfor er det en god idé, at standse det forberedende arbejde i god tid inden solnedgang (læg mærke til solnedgangstiderne i lektiehæftet på side 4), så man kan have ro i sindet, når man byder sabbatten velkommen. En god måde at begynde sabbatten på er med sang, læsning fra Bibelen eller en andagtsbog og bøn.

     Guds skønne sabbat nåderig os minder om det Himmerig, hvorhen vort hjerte længes nu, at vi må en gang se vor Gud.

Sven Hagen Jensen