Børnene i vores menighed er en skat, som er betroet os. De er ofte mere åbne for evangeliets indflydelse end mange voksne, vi møder i nabolag, på gademission, ved offentlige kampagner eller på anden måde. Vi kan hjælpe dem eller hindre dem i at få et positivt forhold til himmelens Gud og deres menighed. Jesu disciple mente, at børnene, som kom med deres mødre, var for små til at få gavn af et møde med Jesus, så de stillede sig hindrende i vejen (læs Mark 10,13-16).

Lad de små børn …

Børnene i vores menighed er en skat, som er betroet os. De er ofte mere åbne for evangeliets indflydelse end mange voksne, vi møder i nabolag, på gademission, ved offentlige kampagner eller på anden måde. Vi kan hjælpe dem eller hindre dem i at få et positivt forhold til himmelens Gud og deres menighed. Jesu disciple mente, at børnene, som kom med deres mødre, var for små til at få gavn af et møde med Jesus, så de stillede sig hindrende i vejen (læs Mark 10,13-16). Og dog er det i de allerførste år af barnets alder, at grunden lægges for dets åndelige såvel som mentale, sociale og fysiske sundhed. Jesus forstod børnenes værd. Hvad kan vi gøre for børnene i vores menighed?

Vær gode eksempler. Børn kopierer de voksne: Kom til tiden til sabbatsskole, så vidt det er muligt. Vis ærbødighed i Guds hus. Tal i et venligt tonefald. Vær tålmodige med dem. Stå ved det, vi siger eller lover.
Vis interesse for børnene. Det styrker deres selvværd og glæde ved at komme. Prøv at huske deres navne. Tal med dem efter gudstjenesten. Spørg til deres liv og interesser. Lyt, når de har noget at fortælle. Giv dem opgaver, som de magter. Tænk på dem, når gudstjenesten planlægges (evt. børnenes hjørne, stillebøger, børnegudstjeneste, mm.) - eller menigheden har et andet arrangement.

Sæt grænser og vær konsekvent. Både derhjemme og i kirken. Det er de voksne, der må sætte grænserne og ikke børnene. Forklar hvorfor kirken ikke er en legeplads. Hav barmhjertighed med forældre, der har et uroligt barn. Vis at vi er glade for, at børnene er med i kirke.

En stor tak til dem, der trofast hjælper med undervisningen i børnesabbatsskolen og på anden måde giver plads og viser omsorg for børnene i vores menighed. ’Hvad I har gjort imod en af mine de mindste’, siger Jesus, ’har I gjort imod mig’. Gud velsigne vores børnefamilier!

Sven Hagen Jensen