Det Herrens år 2014

 

Den latinske betegnelse Anno Domini, betyder ganske enkelt ’det Herrens år’ og har gennem tiderne været brugt for at angive tiden efter Kristi fødsel. Det er vel også passende at bruge udtrykket her ved nytårstid, hvor vi kan lægge al kommercialismen og sentimentaliteten forbundet med Julen bag os og glæde os over, at også dette nye år er en gave fra Herren. En gave med muligheder og ansvar. En gave til den enkelte af os, til vores familier, vores menighed og verden omkring os. Det er ved Guds nåde, at vi alle får lov at opleve det Herrens år 2014.

Når de gamle sang med på salmen ’Vær velkommen, Herrens år’, så var de fuldt bevidste om, at årets gang var betinget af Guds velsignelser, hvad enten det gjaldt afgrøderne på marken, fred i landet, sundhed og styrke til dagens opgaver og udfordringer, glæde i sindet. De kunne byde året velkommen i tro og tillid til Guds årvågenhed og omsorg for sine børn. Og vi kan gøre det samme, selvom tiderne skifter og livet er blevet meget mere kompliceret.

Det Herrens år er også en profetisk tilkendegivelse af, at Herrens andet komme står for døren. Vi lever i forventning. Vi lever i håbet om en bedre verden. Vi lever med længsel efter at Gud vil gribe ind og gøre ende på ondskab og lidelse i denne verden og indfri sit løfte om en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Må vi tage imod det Herrens år 2014 med taknemmelighed for Guds gaver, hjælp og omsorg hver eneste dag og gennem året være med til at gøre livet lettere og lysere for dem omkring os, samtidig med at vi lever i forventning og spreder det kristne håb om Jesu herlige genkomst.

Vær velkommen Herrens år 2014

Sven Hagen Jensen