Når jeg kigger på min have, så er der ét ord, der beskriver alt: frodig. Græsset, hækken, blomsterne, bladene på træerne, bærrene og frugtkopperne – for ikke at glemme skvadderkålen og resten af ukrudtet. Det vokser og vokser. Den milde vinter, masser af vand i foråret og de varme sommertemperaturer har sat gang i væksten overalt. Det kan somme tider knibe at følge med, hvis man er gerne vil holde ukrudtet nede og få trimmet buske og hække og have en nogen lunde pæn græsplæne. – Og dog er det en fornøjelse at se, hvor godt det står, og kunne høste jordbærrene og de andre bær og salat og andre grøntsager – og følge med i, hvordan frugterne på træerne bliver større og alt tegner til en god høst. Vi må kalde det Guds gaver til os.

 

Nogle af de mest positive ord i Bibelen er ’Frygt ikke!’. De udtales af engle og af Jesus selv - af engle, fordi folk bliver overvældet af mødet med disse overnaturlige skabninger, og af Jesus, fordi han ønsker at indgyde os tro, håb og mod til livets udfordringer.

 

Det er min hellige dag, siger Herren (Es 58,13). Den blev til for din skyld, siger Jesus (Mark 2,27). Med andre ord, det er Guds og menneskets helt specielle dag. Ikke en dag som alle andre. Men en meget speciel dag. Den syvende dag i ugen - 24 timer fra fredag aften til lørdag aften (3 Mos 23,32;Neh 13,19; Luk 23,54-56). Og sat som et tegn mellem Gud og Guds trofaste menighed (Ez 20,12.20).

 

Børnene i vores menighed er en skat, som er betroet os. De er ofte mere åbne for evangeliets indflydelse end mange voksne, vi møder i nabolag, på gademission, ved offentlige kampagner eller på anden måde. Vi kan hjælpe dem eller hindre dem i at få et positivt forhold til himmelens Gud og deres menighed. Jesu disciple mente, at børnene, som kom med deres mødre, var for små til at få gavn af et møde med Jesus, så de stillede sig hindrende i vejen (læs Mark 10,13-16).

Den latinske betegnelse Anno Domini, betyder ganske enkelt ’det Herrens år’ og har gennem tiderne været brugt for at angive tiden efter Kristi fødsel. Det er vel også passende at bruge udtrykket her ved nytårstid, hvor vi kan lægge al kommercialismen og sentimentaliteten forbundet med Julen bag os og glæde os over, at også dette nye år er en gave fra Herren. En gave med muligheder og ansvar. En gave til den enkelte af os, til vores familier, vores menighed og verden omkring os. Det er ved Guds nåde, at vi alle får lov at opleve det Herrens år 2014.

Jesus siger i Åb 22,16 ”Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.” Det er en henvisning til Bileams profeti om Messias i 4 Mos 24,17. Profetien var også kendt af de vise mænd fra Østerland, som kom til Jerusalem for at lede efter jødernes nyfødte konge. ”Vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.” (Matt 2,2)